İzmir’in Kurtuluşu ve 9 Eylül Özel Sayısı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

-İzmir’in Kurtuluşu ve 9 Eylül Özel Sayısı-

Journal Of Modern Turkish History Studies

-Special Issue Liberation of Izmir and September 9-

Cilt / Volume: XXII   Sayı / Issue: Özel     Yıl / Year: 2022

Kapak-Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Elçin YILMAZ

The United States Of America Attitude In The Process Leading To The Liberation Of Izmir (August-September 1922)

İzmir’in Kurtuluşuna Giden Süreçte Amerika Birleşik Devletleri’nin Tutumu (Ağustos Eylül 1922)

5
Gül ÇAKIR

Türk Ordusunun İzmir’e Giriş Sürecinin Türk Basınındaki Yansımaları (26 Ağustos 1922-13 Eylül 1922)

Reflections Of Turkish Army’s Entrance To Izmir In The Turkish Press (26 August 1922-13 September 1922)

35
Mehmet Emin ELMACI

Kara Günden Ak Güne İzmir ve İzmir Yangının Basına Yansıması

Izmir From Black Day To White Day And Reflection Of Izmir Fıre On The Press

73
Alper KARAŞİN

İzmir Yangını Hakkında Tartışmalar Üzerine Bir İnceleme

A Study On The Debates On Izmir Fire

117
Nazlı İNCEBURUN

Mizah Penceresinden Türk-Yunan Çatışması: Savaş, Diplomasi ve Siyaset (1919-1922)

The Turkish-Greek Conflict From The Window Of Humour: War, Diplomacy And Politics (1919-1922)

159
Engin BERBER

Yeni Onbinler ve Anakronik Bir Seferin Ayak İzleri

New Tens Of Thousands And The Footprints Of An Anachronistic Expedition

221
Günver GÜNEŞ, Filiz Akın ÖZCAN

İşgal ve Kurtuluş: Yunan İşgalinin Sonu, Küçük Menderes Bölgesinin Kurtuluşu

Occupation And Liberation; The End Of The Greek Occupation, The Liberaiton Of The Kaystros (Küçük Menderes) Region

237
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast