Dergi Hakkında


ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

JOURNAL OF MODERN TURKISH HISTORY STUDIES

 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi altı ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Son Dönem Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin araştırma konularını oluşturmaktadır.  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanmaktadır. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, bilimsel ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne aittir.

Journal of Modern Turkish History Studies is a internationally  peer-reviewed published twice a year journal. Last Period of Ottoman History, General Turkish History and History of Turkey in Republican Era compose research topics of Journal of Modern Turkish History Studies. Articles in Journal of Modern Turkish History Studies are published in Turkish, English French and German languages. Scientific and legal responsibilities of all articles that are published in Journal of Modern Turkish History Studies belong to authors, copyrights belongs to Journal of Modern Turkish History Studies.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergimiz Tübitak-Ulakbim, EBSCO, Index Copernicus International ve ASOS tarafından taranmaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen araştırmacıların, dergi yazım kurallarımız dikkate alarak kaleme aldıkları çalışmalarını Word formatında, cttad.deu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

ulakbim

http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=sosyal

kopernikus

ebsco

asos

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast