Tarihçemiz


ENSTİTÜMÜZ
Türkiye’deki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinin kökeni; 1933 yılında çıkarılan yasayla kurulan Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne dayanmaktadır. Bu enstitünün kuruluş amacı Cumhuriyetin kuruluşu, Türk İnkılâbı ve Yakın Dönem Tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak, bu alanda araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek, kütüphane ve arşiv oluşturmak olarak belirlenmişti. 15 Nisan 1942 tarihli ve 4204 sayılı (Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı bir “Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü” Kurulması hakkındaki) kanun ile ilk kez bir üniversite içinde akademik anlamda bir enstitü haline dönüşmüş ve inkılap tarihinin araştırılması ve öğretilmesi görevi verilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1982 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü adıyla yeni enstitülerin oluşturulması kararı sonrasında, 30 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetedeki “Dokuz Eylül Üniversitesinin kuruluş” maddesi içindeki, Madde 18’in h bendine dayalı olarak kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, ilgili yasalar doğrultusunda almış olduğu karar gereğince, ilgili birimlere 21.04.1986 tarihli göndermiş olduğu yazıyla, 1986-1987 eğitim-öğretim yılından itibaren, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin idari, eğitim ve öğretimle ilgili bütün işlemlerinin bir merkezden yürütülmesi görevini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’ne bırakmıştır.
01 Şubat 1986 tarihinde fiili olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü bünyesinde Prof. Dr. Ergün Aybars, kurucu müdür olarak göreve başlamış ve 2008 tarihine kadar bu görevini yürütmüştür. Enstitümüzün ilk binası; Alsancak’ta şu anki DEÜ Rektörlük binası içindeki “Bilgi İşlem Merkezinin” bulunduğu yer olmuş, sonrasında sırasıyla Buca Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisindeki Hasan Ali Yücel Binası ve Alsancak’ta yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi’nden boşalan binada faaliyetlerine devam etmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008 yılında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan iki katlı binasına geçerek, halen bu binada eğitim-öğretime devam etmektedir. Enstitü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı altında 1986 yılından itibaren Tezli Yüksek Lisans, 1987 yılında Doktora  ve 2005 yılında açtığı Tezsiz Yüksek Lisans programları altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, kendisine tahsis edilen bina içerisinde biri doktora ve diğeri Yüksek Lisans olmak üzere iki ayrı derslikte faaliyetlerine devam etmektedir. Her derslikte eğitim kalitesinin arttırılması adına, akıllı tahta olmak üzere, internet, bilgisayar ve sunum olanaklarını sağlayan teknolojik altyapı mevcuttur. Ayrıca bina içerisinde yaklaşık 50 kişilik, teknolojik altyapısı mevcut olan Ergün Aybars Konferans salonu ile öğrencilerin çalışmaları için “Öğrenci Odası” yer almaktadır. Ayrıca enstitü bünyesinde görev yapan akademik personelimizin kendi çalışma odaları bulunmaktadır.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast