Tarihçemiz


ENSTİTÜMÜZ
Türkiye’deki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitülerinin kökeni; 1933 yılında çıkarılan yasayla kurulan Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne dayanmaktadır. Bu enstitünün amacı da; Cumhuriyetin kuruluşu, Türk İnkılâbı ve Yakın Dönem Tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak, bu alanda araştırmacı ve akademisyen yetiştirmek, kütüphane ve arşiv oluşturmak olarak belirlenmişti.
Ancak daha sonra bu konuda; 15 Nisan 1942 tarihli ve 4204 sayılı (Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı bir “Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü” Kurulması hakkındaki) kanun ile ilk kez bir üniversite içinde akademik anlamda bir enstitü haline dönüşmüş ve inkılap tarihinin araştırılması ve öğretilmesi görevi verilmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ise; 1982 yılında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü adıyla yeni enstitülerin oluşturulması kararı sonrasında, 30 Mart 1983 tarihli Resmi Gazetedeki “Dokuz Eylül Üniversitesinin kuruluş” maddesi içindeki, Madde 18’in h bendine dayalı olarak kurulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi, ilgili yasalar doğrultusunda almış olduğu karar gereğince, ilgili birimlere 21.04.1986 tarihli göndermiş olduğu yazıyla, 1986-1987 eğitim-öğretim yılından itibaren, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin idari, eğitim ve öğretimle ilgili bütün işlemlerinin bir merkezden yürütülmesi görevini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü’ne bırakmıştır.
İlgili yasada tanımı yapılan, dersleri yürütmekle görevli öğretim görevlileri, Rektörlüğümüzün onayı uyarınca ve 13 b/4 kapsamında, enstitümüze bağlı olarak görev yapmakta ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini enstitünün belirlediği ortak program çerçevesinde işlemektedirler.
Kurucu Müdürümüz; 01 Şubat 1986 tarihinde fiili olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün müdürlüğünü; 2008 tarihindeki emekliliğine kadar Enstitümüzün müdürlüğünü yapacak olan Prof. Dr. Ergün Aybars’dır. Prof. Dr. Ergün Aybars Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda ilk doktora yapan ve yine ilk doçent ve profesör olma unvanını taşımaktadır.
Enstitümüzün ilk binası; Alsancak’ta şu anki DEÜ Rektörlük binası içindeki “Bilgi İşlem Merkezinin” bulunduğu yer olmuş ve Enstitü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı altında 1986 yılından itibaren Yüksek Lisans programında kayıt yaptıran 18 öğrenci ile ilk lisansüstü eğitim öğretime başlamıştır. Bir yıl sonra 1987 yılında da Doktora programı, 2005 yılında da Tezsiz Yüksek Lisans programı oluşturulmuştur.
Bir süre Rektörlük binasında çalışmalarına devam eden Enstitü, daha sonra sırasıyla Buca Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisindeki Hasan Ali Yücel Binası 4. Katında, sonrasında da Alsancak’ta yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi’nden boşalan binada faaliyetlerine devam etmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2008 yılında Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan iki katlı binasına geçerek, halen bu binada eğitim-öğretime devam etmektedir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, kendisine tahsis edilen bina içerisinde biri doktora ve diğeri Yüksek Lisans olmak üzere iki ayrı derslikte faaliyetlerine devam etmektedir. Her derslikte eğitim kalitesinin arttırılması adına, akıllı tahta olmak üzere, internet, bilgisayar ve sunum olanaklarını sağlayan teknolojik altyapı mevcuttur. Ayrıca bina içerisinde yaklaşık 50 kişilik, teknolojik altyapısı mevcut olan Ergün Aybars Konferans salonu ile öğrencilerin çalışmaları için “Öğrenci Odası” yer almaktadır. Ayrıca enstitü bünyesinde görev yapan akademik personelimizin kendi çalışma odaları bulunmaktadır.


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Mezunlarımızın Yayınları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast