Sayı 42


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XXI         Sayı / Issue: 42           Yıl / Year: Bahar/ Spring 2021

Kapak ve Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Kemal ARI

Inventarisierung des Beweglichen und Nichtbegelichen Vermögens der Armenieschen Landwirte Während der Zwangsumsiedlung

Regulations Regarding Goods of Armenians
Left From Agricultural Business in Armenian Deportation
(New Phase In The So-Called Genocide Argument)

5
Kamuran ŞİMŞEK

Mehmet Ali Paşa ve Vehhâbîler

Mehmet Ali Paşa and Wahhabis

19
Resul BABAOĞLU

Girit’te Türk Hâkimiyetinin Aşınması: Toplumlar Arası Rekabette Eğitim Faktörü

The Declination of Turkish Dominance:
Education Factor in Inter-Communal Rivalry

47
Muzaffer TEPEKAYA

Eskişehir Alman Demiryolu Okulunun Kuruluşu ve Faaliyetleri (1896-1918)

Establishment and Activities of
the Eskişehir German Railway School (1896-1918)

71
Gürhan YELLİCE

Güney Arnavutluk (Kuzey Epir) Meselesi, 1912-1914

Southern Albania (Northern Epirus) Question, 1912-1914

111
Emir BOSTANCI

Yunan Kızılhaç Cemiyeti’nin Anadolu ve Trakya’daki Faaliyetleri

Activities of the Hellenic Red Cross Society
in Anatolia and Thrace

153
Nurettin GÜLMEZ, Bünyamin AS

Serez Muhaciri Mehmet Lütfullah Gökçen’in Millî Mücadele Anıları

Immigrant of Serez Mehmet Lütfüllah Gökçen’s
the National Struggle Period Memoirs

205
Erdal BİLGİÇ

1927 The Trade Agreement Between Soviet Union and Turkey: A Milestone in Economic Relationship?

Sovyetler Birliği-Türkiye 1927 Ticaret Anlaşması:
Ekonomik İlişkilerde Bir Mihenk Taşı mıydı?

237
Okan CEYLAN

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Edirne Serüveni: Türkiye Demokrasi Tarihinden Notlar

The Edirne Adventure of the Free Republican Party:
the Notes from the Democratic History of Turkey

269
Seven ERDOĞAN, Zehra ASLAN

Demokrat Parti Döneminde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemin Mirası ve Soğuk Savaş Etkisi

Turkey-Soviet Union Relations During the Democrat Party Era: The Legacy of the Post World War II Period and the Influence of Cold War

295
Recep BÜYÜKTOLU

Salmonsen Konversations Leksikon Ansiklopedisinde Celal Bayar

Celal Bayar in the Salmonsen Konversations Leksikon Encyclopaedia

319
Temuçin Faik ERTAN

Duygusal Diplomasi mi, Sportif Rekabet mi? Eva Peron Kupası (27 Ocak 1952)

Emotional Diplomacy or Sportive Competition?
Eva Peron Cup (27 January 1952)

339
Merve DURMUŞ, Cevdet KIRPIK

Ondörtlerin Tasfiyesinde Cemal Madanoğlu’nun Rolü

The Role of Cemal Madanoğlu in the Elimination of the 14’s

361
Güven Gürkan ÖZTAN

1960’lı Yıllarda İslamcılığın Zihin Haritası: “Milli Olanı” Revize Etme Çabası

The Mental Map of Islamism in the 1960s:
the Attempt to Revise “What is National”

397
Çiğdem BUDAK, Alev GÖZCÜ

Ahmet Taner Kışlalı’nın Kültür Bakanlığı

The Culture Ministry of Ahmet Taner Kışlalı

435
Kitap Tanıtımı / Book Review:
Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU

Fabio L. Grassi: Atatürk, Doğan Kitap, İstanbul, 2018

457
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast