Sayı 41


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XX         Sayı / Issue: 41           Yıl / Year: Güz / Autumn 2020

Kapak ve Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 387
Araştırma Makaleleri /Research Articles
Bekir GÜZEL

Évolution Historique du Travail Social en Turquie: de L’empire Ottoman À La République

Historical Development of Social Work in Turkey:
from the Ottoman Empire to the Republic

391
Hasan Taner KERİMOĞLU

Yeni Bilgiler Işığında Chester Projesinin İlk Başvuru Süreci (1908-1912)

The First Application Process of the Chester Project
in the Light of New Information (1908-1912)

415
Mehmet ARSLAN

Amerikan Basınında Çanakkale Deniz Savaşı’nın Buğday Ticaretine Etkileri

In the American Press, the Effects of
Dardanelles Naval War on Wheat Trade

447
Volkan MARTTİN

Lüleburgaz’da Bulunan “Abide-i Zafer” Hakkında Bir Çalışma

A Study About “Abide-i Zafer (Victory Monument)” in Lüleburgaz

467
Lütfiye HACI HÜSEYİN,

Erdal ASLAN

Birinci Dünya Savaşı Sırasında İzmir’de Beslenme Sorunu

The Problem of Nourishment in İzmir During First World War

483
Hatice YILDIRIM

Türk Basınına Göre Venizelos’un 1920 Seçimlerini Kaybetmesi ve Yankıları

According to The Turkish Press Venizelos Lost
the 1920 Elections and Its Repercussions

509
Şule Sevinç KİŞİ

Mübadele Sürecinde Hint Müslümanlarının Türkiye’ye Yaptıkları Yardımların Soruna Dönüşmesi (1923-1925)

How the Aids of the Indian Muslims to the Turkey Became
a Problem During the Exchange Process (1923-1925)

541
Elif YILDIZER ÖZKAN,

Hayat ZENGİN ÇELİK

The Settlement of the Emigrants in İzmir Between 1923-1930 According to the Treaty of Lausanne and Liquidation Requisitions

Lozan Antlaşması ve Tasfiye Talepnameleri Kapsamında
Mübadillerin 1923 ve 1930 Yılları Arasında İzmir Kentine İskanı

579
Ayşe ERYAMAN

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Kibrit Fiyatlarının Cumhuriyet Gazetesi Sütunlarına Yansıması (1924-1943)

Reflection on the Columns of the Cumhuriyet Newspaper of
Matches Prıces in Turkey (1924-1943)

623
Yenal ÜNAL

A Study on Turkish Diplomats Officiated in the Early Republican Period

Erken Cumhuriyet Döneminde Görev Yapan
Türk Diplomatları Üzerine Bir İnceleme

649
Yasemin TÜRKKAN TUNALI

Tek Partili Siyasi Hayatta Demokrasiyi Yaşatma Çabaları: IV. Dönem Bağımsız Milletvekillerinin Meclis Faaliyetleri (1931-1934)

Efforts to Live Democracy in Single-Party Political Life:
The Parliamentary Activities of the Independent Deputies
of the Fourth Legislative Term (1931-1934)

665
Sevilay ÖZER

Maraş’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele (1935-1960)

Fight Against Epidemics In Maras (1935-1960)

701
Aymelek ŞENEL

Amerikalı Bir Diplomatın Gözünden 1951 Yılında Batı Anadolu: E. F. Rivinus’un İzmir Konsolosluk Bölgesi Gezisi

Western Anatolia In 1951, Through The Eyes Of An American Diplomat: E.f. Rivinus’ İzmir Consulate Area Trip

729
Hakan UZUN

Komünizm, Irkçılık ve İrtica ile Mücadele: Milli Tesanüt Birliği Kuruluşu ve Faaliyetleri

National Solidarity Association to deal with Communism,
Racism and Reactionaryism

763
Yücel YİĞİT

Bazı İllerden 27 Mayıs Askeri Darbesine Yapılan Tepkiler ve İhbarlar

Reactions and Denunciations to 27 May Military Coup from Some Provinces

799
Yayın Kuralları /Publication Guidelines

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast