Sayı 37


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVIII         Sayı / Issue: 37           Yıl / Year: Güz / Autumn 2018

Dergi Kapak ve Künye

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 439
MAKALELER / ARTICLES:  
Metin MENEKŞE

Girit’teki Muhtacin-i İslamiye’ye Yönelik Aydın Vilayeti’nde Yürütülen Yardım Faaliyetleri (1896-1898)

Aid Activities For The Muslim People Of Crete
In Aydin Province (1896-1898)

443
Hülya GÖLGESİZ GEDİKLER, Saadet TEKİN

Türkiye’de Orta Öğretim Kurumları Ders Kitaplarında I. Dünya Savaşı’nın Öğretimi

Teaching World War I In Turkish Secondary School Textbooks

475
Melih TINAL,

Samet ARICIOĞLU

Milli Mücadele’de Soma

Soma In The Turkish War Of Independence

511
Ali SARIKOYUNCU,

Ali TOMALI

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Denizli’de Sağlık Hizmetleri (1923-1938)

Denizli Health Services And Institutions
In The Fırst Year Of The Republic (1923-1938)

531
Mehmet KARAYAMAN

İzmir Radyosunun Kuruluşu ve İlk Yıllarındaki Faaliyetleri

Foundation Of The Izmir Radio And Its Activities In Its First Years

563
Ahmet İLYAS

Cumhuriyet’in Yitik Modernleşme Mirasına Bir Örnek: Hakkâri Halkevi ve Çalışmaları

An Important Culture In The East, Educational Institution:
Hakkâri Hause And Its Activities

589
Alper GÜLBAY

Halkevlerinin Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Samsun Halkevi ve 19 Mayıs Dergisi

An Example Of Public Houses Reflections In Rural Areas:
Samsun Public House And 19 May Magazine

605
Günver GÜNEŞ

Savaş Ekonomisi Uygulamaları İçinde II. Dünya Savaşı Yıllarında Aydın’da Varlık Vergisi

Enforcement Of The Capital Tax In Aydin
During The Years Of The World War II In War Economy Applications

645
Muharrem TURP

Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Bir Mihenk Taşı: Basında 1950 Seçimleri

A Cornerstone In The Democratisation Process Of Turkey:
The Elections Of 1950

677
Nilgün KARA

1960 Askeri Müdahale Öncesi Tireli Demokratların Çekmiş Olduğu Telgraflar ve 1961 Halk Oylamasında Tire Sonuçları

The Referendum After 1960 Military Coup And
Telegrams Of Demokrates From Tire

715
KİTAP TANITIMI / BOOK REWIEV:
Beral ALACI

Salih Özbaran, Çaldağı Kasaba’mdaki Darbe, 1.Basım, Yakın Yayınları, İzmir, 2018, 160 sayfa

733
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast