Sayı 35


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVII         Sayı / Issue: 35           Yıl / Year: Güz 2017

İç Kapak

İçindekiler / Contents  
Editörden / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:  
Evrim ŞENCAN GÜRTUNCA The Role of Foreign and Turkish Schools in Changing Late Ottoman Educational Policy:Robert College and Mekteb-i Sultani
Geç Osmanlı Eğitim Politikasının Değişiminde Yabancı ve Türk Okullarının Rolü: Robert Kolej ve Mekteb-i Sultani
5
Ercan KAÇMAZ,

Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA

Letters From and to Lady Mary Wortley Montagu
Lady Mary Wortley Montagu’dan ve Ona Mektuplar
23
Irmak KARABULUT, Bayram BAYRAKDAR İkinci Meşrutiyet Döneminde İstikraz Politikası Üzerine Bir Basın Tartışması: “Londra İstemez Berlin Yapamaz”
A Press Discussion On Borrowing Policy Of Ottoman Empire Through The Second Constitutional Period: “London Doesn’t Want To, Berlin Can’t’’
39
İbrahim KAMİL Bulgaristan Diplomatik Belgelerine Göre Trakya’da Millî Mücadele ve Türk-Bulgar İlişkileri (1919-1922)
The National Campaign in Thrace and Turkish-Bulgarian Relations According to The Bulgarian Diplomatic Documents (1919-1922)
85
Nilgün Nurhan KARA İşgal Altındaki İstanbul Basınında İzmir’in Kurtuluşu
The Liberation of Izmir in The Occupied Istanbul Press
121
Murat KILIÇ Cumhuriyetin İlk Yıllarında Devlet İle Vatandaş Arasında Bir İletişim Aracı Olarak Hutbeler
Khutbahs as A Communication vehicle Between The State and The Citizens in The First Years of Turkish Republic
137
Sadet ALTAY Cumhuriyet’in İlk On Beş Yılında Ebelik Eğitimine ve Mesleğin Dönüşümüne Dair Kısa Bir Bakış (1923-1938)
A Brief Overview On The Midwifery Training and Transformation of This Profession During The First Fifteen Years of The Republic (1923-1938)
167
M. Volkan ATUK İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye Ziyareti
The official Visit of Shah Reza Pahlavi to Turkey
219
Muhammet GÜÇLÜ II. Dünya Savaşı Sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Serik Teşkilatı ve Halkevi’nin İnşaası
Serik Governance of The Republican People’s Party and
The Construction of Community Center During World War II
249
Nihal YILDIZ,

Osman AKANDERE

Köy Enstitülerinin İdeolojik Yapısı
Ideological Structure of Village Institutes
275
Ulvi KESER,

Muharrem ÖZDEMİR

Kıbrısta Azınlıklar: Ermeniler, Maruniler ve Gurbetler
The Mınorıtıes in Cyprus; Armenians, Maronites and The Gurbets
317
Menderes AKDAĞ 1979 Araseçimleri ve Milletvekili Adayı Selahattin Acar’ın Uyguladığı Propaganda Yöntemi
1979 Intermediate Selection And Propaganda Method Of
Deputy Candidate Selahattin Acar
345
Gürhan YELLİCE The Amerıcan Interventıon In The 1964 Cyprus Crısıs And The Greek Polıtıcal Reactıon (February-August 1964)
Amerika’nın 1964 Kıbrıs Krizi’ne Müdahalesi ve
Yunanistan’ın Tepkisi (Şubat-Ağustos 1964)
367
KİTAP TANITIMI / BOOK REWIEV:  
Gürhan YELLİCE Ellinotourkikes Sheseis (Türk-Yunan İlişkileri), Angelos Sirigos, (Pataki: 2014, 895 sayfa). 403
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast