Mütareke Özel Sayısı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Mütareke Özel Sayısı

Journal Of Modern Turkish History Studies

-Special Issue of the Armistice-

Cilt / Volume: XVIII         Sayı / Issue: Özel / Special           Yıl / Year: 2018

Dergi Künyesi ve Hakem Listesi

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:  

Tolga BAŞAK

Mondros Mütarekesi Görüşmelerine İlişkin İngiliz Kayıtları ve Görüşmelerle İlgili Değerlendirmeler

British Records Of The Moudros Armistice Negotiations and
Evaluations Of The Negotiations

5

Mahmut BOLAT

Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı Sırasında Mondros Mütarekesi ve Sonrası Oluşan Duruma Tepkisi ve Hatay’a Yönelik Faaliyetleri

The Reactıon Of General Mustafa Kemal To The Cırcumstances Created After The Armıstıce Of Moudros And Actıvıtıes Toward Hatay Durıng Hıs Commandershıp Of
The Yıldırım Army Group

73

Orhan TURAN

İngiliz Arşiv Belgelerine Göre Yunan Ordusu’nun İzmir’e Çıkması ve İşgale İlişkin Tanıklıklar

Testimonials Of The Witnesses With Regards To Arrival Of
The Greek Army To Izmir And Occupation According
To British Archive Documents

103

Tolga AKAY

Polis Mecmuası Verilerine Göre I. Dünya Savaşı’ndan Cumhuriyetin İlk Yıllarına İstanbul’da Suç

Crime In Istanbul From World War I To The First Years Of
The Republic According To The Data Of Polis Mecmuasi

127

Gültekin Kâmil BİRLİK

Mahmut Celâl (Bayar) Bey’in “Galip Hoca” Kimliğiyle Milli Mücadeledeki Faaliyetleri

Mahmut Celâl (Bayar) Bey’s Activities Under The Name Of
“Galip Hodja” During The National War Of Liberation

157

Hasan TÜRKER

İstanbul Basınında King-Crane Heyeti’nin Türkiye’deki Faaliyetleri ve Mandaterlik Tartışmaları (1919)

King Crane Committee’s Activities And Disputes Of Mandat
In İstanbul Press (1919)

187

Hüseyin KALEMLİ

İstanbul’un İdaresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Yönetimine Geçişi Sürecinde Azınlıklar

Minorities In The Process Of İstanbul’s Administration
Transition To Turkish Grand National Assembly Management

221

Volkan MARTTİN

Misak-ı Millî’nin Kabulü ve İstanbul’un İşgali Sürecinde 1920 Sultanahmet Protesto Mitingi’nin Önemi ve Etkisi

The Importance And Impact Of The 1920 Sultanahmet Protest Meeting In The Period Of The Acceptance Of The National Pact And The Occupation Of Istanbul

257

Fehim KURULOĞLU

Mütareke Dönemi İzmir Spor Hayatı

Izmir Sports Life In The Armistice Period

297

Mehmet BAŞARAN,

Necat ÇETİN

Rumi 1304-1315 (M. 1888-1899) Torbalı Doğumlu Askerlerle İlgili Analitik İnceleme

Analythical Study About Soldiers From Torbali Who
Were Born In 1888-1899

315

Nurettin GÜLMEZ

Bodrum, Muğla ve Çevresinde Asayiş Durumu (1918-1920)

Public Order In Bodrum, Mugla and Its Surrounding (1918-1922)

341
KİTAP TANITIMI / BOOK REWIEV:  

Mesut Can AKÇAY

Samet Ağaoğlu, “Kuvayı Milliye Ruhu”, Kaynak Yayınları, İstanbul 1999, 243 sf., İkinci Baskı, ISBN: 975-343-255-0

375
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast