İşgal Özel Sayı


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

İzmir’in İşgali Özel Sayısı

Journal Of Modern Turkish History Studies

The Occupation of Izmir

Cilt / Volume: XIX         Sayı / Issue: Özel / Special           Yıl / Year: 2019

Kapak

Jenerik Dosya

İçindekiler / Contents  
Editör Notu / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:  
Alper BAKACAK

I. Dünya Savaşı’nda İzmir Bombardımanı (5-9 Mart 1915)

The Bombardment Of Izmir In World War I (March 5-9th 1915)

5
Süleyman TEKİR

Yunan İşgali Öncesi İzmir Ve Çevresinde Rum Faaliyetleri

Greek Activities In And Around Izmir Before The Greek Occupation

29
Filiz AKIN ÖZCAN,

Günver GÜNEŞ

Mondros Mütarekesi’nden İlkkurşun Savaşı’na Ödemiş’te Yaşanan Gelişmeler

Developments In Odemis For The First Lead War From The Armistice Of Mondros

63
Yücel YİĞİT,

Eyüp ŞAHİN

Bir Polisin Gözünden İzmir’in İşgali

The Occupation Of Izmir From The Perspective Of A Policeman

105
Mevlüt ÇELEBİ

Bir İtalyan Gazetecinin Kaleminden İzmir’in İşgali

The Occupation Of Izmir From The Pen Of An Italian Journalist

131
Mithat Kadri VURAL

İzmir’de “İlk Kurşun” Hadisesine Dair Bazı Tanıklıklar

Some Testimonies In Relation To The Issue Of “The First Bullet” In Izmir

155
Mehmet OKUR,

Hazel KUL

İzmir’in İşgaline Dair İstanbul Basınında Çıkan Haber Ve Yorumlar

News And Comments In The Istanbul Press About The Occupation Of Izmir

175
Nurten ÇETİN

Açıksöz Gazetesi’ne Göre Millî Mücadele Dönemi’nde İzmir

According To The Aciksoz Newspaper Izmir In The Term Of The National Struggle

217
Semih ÇINAR

İzmir’in İşgali Üzerine Mülteci Durumuna Düşen Türklere Hilal-İ Ahmer Cemiyeti Aracılığı İle Yapılan Nakdî Yardımlar

Financial Aids Made Via Red Crescent Community To Refugee Turks On The Occupation Of Izmir

243
Yasin COŞKUN

Sevr Antlaşması’nın Ardından İzmir’de Ortaya Çıkan Bir Kriz: ABD İle Yunanistan Arasında Vergi Anlaşmazlığı

A Crisis In Izmir Following The Treaty Of Sevres:Tax Dispute Between The United States And Greece

271
Cenk DEMİR

1890’lardan 1930’lara İzmir’deki Amerikan Okullarında Yürütülen Spor Faaliyetleri Ve Kent Sporuna Katkıları

Sports Activities And Contribution To Urban Sports In American Schools Within Izmir From 1890s to 1930s

291
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast