Sayı 33


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVI         Sayı / Issue: 33           Yıl / Year: 2016

Kapak ve Jenerik Dosya

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Editörden / Editor’s Note 1
MAKALELER / ARTICLES:
Melek ÇOLAK,

Sezgin TOPAL MIZRAK

Macar Gençlik Heyetinin İstanbul Ziyareti (1877)

Hungarian Youth Delegation Visit To Istanbul (1877)

5
Cihan ÖZGÜN

 

Osmanlı Devleti’nin Son Zamanlarında Çocuk Dilenciler Sorunu

The Problem Of Child Beggars In The Last Period Of The Ottoman Empire

25
Mustafa GÜNCÜ

 

İkinci Meşrutiyet Gazetecilerinden Zeki Bey Suikastının Kamuoyunda Yankıları

The Second Constitutional Journalists’ Zeki Bey Public Echoes Of The Assassination Of Intelligence

61
Muhammet GÜÇLÜ

 

Antalya’da Anadolu Gazetesine Göre Londra Konferansı’na Katılan Ankara Heyeti’nin Avrupa’ya Yolculuğu (6-22 Şubat 1921)

The Journey Of Ankara Delegation To Europe Who Participated In London Conference Based On Anatolia In Antalya Newspaper (February 6-22, 1921)

71
Füsun ÇOBAN DÖŞKAYA

 

Grace Ellison_An Englishwoman In A Turkish Harem

Grace Ellison: Türk Hareminde Bir İngiliz Kadını

93
Nilüfer ERDEM

 

Lozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi Karşısında Patrik Meletios’un Yunan Kaynaklarına Yansıyan Yaklaşımı

The Approach Of Patriarch Meletios During The Lausanne Negotiations Related With Patriarchate Issue As Reflected To Greek Sources

105
Bayram BAYRAKDAR Tarih ve Propaganda_Morgenthau’nun Öyküsü ve Mavi Kitap Örneği

History And Propaganda: The Example Of Morgenthau’s Story And Blue Book

135
Zehra ASLAN,

Gülşah KURT GÜVELOĞLU

 

Ermeni Emval-i Metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler (1923-1938)

Decisions Taken Regarding The Armenian Abondoned Goods And Relations With The Armenian Community During Ataturk Era (1923-1938)

163
Recep ÇELİK

 

İngiliz Korumasında Sultan Vahideddin’in Sürgün Seyahatleri

Exile Travels Of Ex-Sultan Vahideddin Under British Protection

183
Nadir YURTOĞLU

 

Türkiye’de Zonguldak- Ereğli Kömür Havzasının Yapısal Analizi (1920-1960)

Structural Analysis Of Zonguldak-Eregli Coal Field In Turkey (1920-1960)

211
Sezen KARABULUT

 

A Study Of State-Society Relations Through Urban Space_Izmir Konak Square, 1922-1970

Devlet-Toplum İlişkilerini Kentsel Mekân Üzerinden Okumak:İzmir Konak Meydanı (1922-1970)

257
Ufuk ERDEM

 

Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında Atatürk’e Suikast Girişimi (1935-1936)

The Assassination Attempt To Ataturk In The Light Of New Information And Documents (1935-1936)

275
Yenal ÜNAL

 

Refik Halit Karay’ın Eserlerinde Batı İmgesi

Western Image In The Works Of Refik Halid Karay

307
Mete Kaan KAYNAR, Gökhan AK

 

Niyazi Berkes ve 1940’lı Yılların Sol Muhalif Dergisi “Yurt ve Dünya” Birlikteliği

Interaction Between Niyazi Berkes And The Leftist-Disident Periodical Yurt ve Dünya At 1940s

325
Erol EVCİN

 

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Turizm ve Propaganda

Tourism And Propaganda In Turkey In Years Of World War Two

373
Giray SAYNUR DERMAN, Vefa KURBAN

 

Kıbrıs Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi ve ABD-SSCB İle İlişkiler

The Effect of the Cyprus Issue on the Turkish Foreign Policy and Relations With US-USSR

455
Yayın Kuralları_Publication Guidelines   487
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast