Sayı 32


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XVI         Sayı / Issue: 32           Yıl / Year: 2016

Kapak ve Jenerik Dosyası

Editörden / Editor’s Note

MAKALELER / ARTICLES:
 Hakan YAŞAR  Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Firari Askerler Sorununa Dair Genel Bir Değerlendirme

An Overall Evaluation On The Issue Of Fugitive Soldiers In Ottoman Empire In World War Years

 Süleyman TEKİR  Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Rus İşgal Bölgelerinden Yapılan Göçler

Emigrations From Eastern Anatolia And Eastern Black Sea Regions Under Russian Occupation In The First World War

 Tolga AKAY  I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Sınai Mülkiyet Haklarının Durumu ve Alman Silah Patentleri

The Status Of Industrial Property Rights And German Weapon Patents In The Ottoman State During The First World War

 Fatih DAMLIBAĞ  Bomonti Buz Şirketinin Piyasa İlişkileri

Market Relations Of Bomonti Ice Company

 Mithat Kadri VURAL  Savaş Yıllarında Milli Bir Burjuvazi Oluşturma Çabası Olarak “Harp Zenginleri” ve Buna Yönelik Eleştiriler

“War Profiteers” In The Context Of Creating A “National Bourgeoise” and Its Critisisms During The World War I

 Alev GÖZCÜ  I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Gündelik Hayatından Kesitler

Aspects Of Daily Life From First World War And Ottoman Empire

 Mustafa ŞAHİN  Lewis D. Einstein’ın Günlüğü Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul

Lewis D. Einstein’s Diary: Istanbul During The World War I

 Abdullah TOK, Hakan AYAZ  Çanakkale Kara Muharebelerinin İngiliz “The Times” Gazetesine Yansımaları

The Battle Of Çanakkale In The English Press “The Times”

 Gürhan YELLİCE  Yunanistan ve Birinci Dünya Savaşı_Çanakkale’den Milli Bölünmeye

Greece During The First World War: From Gallipoli To National Schism

 Serkan TUNA  Mütareke İstanbul’unda Türk Sanayi Sergisi

Turkish Industriy Exhibition In Istanbul During Armistice Era

 KITAP TANITIMI / BOOK REWIEW:
 Mustafa ÖZDEMİR  Klaus Wolf, Gelibolu 1915 – Birinci Dünya Harbi’nde Alman-Türk Askeri İttifakı, Çeviren: Eşref Bengi Özbilen, (1. Baskı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, 679 sy.

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast