Sayı 30


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Journal Of Modern Turkish History Studies

Cilt / Volume: XV         Sayı / Issue: 30           Yıl / Year: 2015

Jenerik Dosya

Editörden Editor’s Note   1
 Mithat AYDIN
BÜKREŞ’TE KOMİTACILIK FAALİYETLERİ (1860-1916)
Committee Activities in Bucharest (1860-1916)
5
 Zafer ATAR
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE ALMAN EĞİTİM GEMİLERİNİN OSMANLI SULARINDAKİ SEYAHATLERİ
The Cruise Of German Training Ships in The Waters Of Ottoman Empire During The Reign Of Abdulhamit II
53
Nurten ÇETİN
BALKAN SAVAŞLARININ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ TOPLUMSAL YANSIMALARI VE BÖLGEDEN ORDUYA YAPILAN YARDIMLAR (1912 – 1913)
Social Reflections Of The Balkan War in The Blacksea Region And Regıonal Aid Provided For The Army (1912 – 1913)
79
Fatih TUĞLUOĞLU
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MİLLİYETÇİ BİR ÇOCUK DERGİSİ: TALEBE DEFTERİ (1913-1919)
A Nationalist Child Journal in The Second Constitutional Period:Talebe Defteri Magazine (1913-1919)
99
Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU
SIRADAN İNSANLARIN TARİHİ VE İKİ MUHACİR OSMANLI KADINI: GİRİTLİ RAZİYE HANIM VE İRİNİ PSAROPOULA
History Of Ordinary People And Two Emigrant Ottoman Women:Cretan Mrs. Raziye And Irini Psaropoula
141
 Sevilay ÖZER
II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İSTANBUL’DA TİFÜS
Epidemic Typhus During The Second Wold War in Istanbul
171
Işıl TUNA
VERİLİŞİNİN 70. YILINDA DEMOKRATİKLEŞME BELGESİ OLARAK TÜRK SİYASAL HAYATINDA DÖRTLÜ TAKRİR
The Quartet Motion in Turkısh Political Life As The Document Of Democratization in The 70th Year Of Issue
203
Ahmet GÜLEN
TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ’NİN İLK YANSIMALARI 1946 GENEL SEÇİMLERİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
First Reflections Of Democratization Process in Turkey:
General Elections And 1946 Presidential Election
221
Gökhan AK
 TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINDA MEDİHA ESENEL (BERKES) VE 1948 DTCF TASFİYELERİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
An Analysis On The Relation Between Mediha Esenel (Berkes) And 1948 FLHG Liquidations in The Turkish Intellectual Life
251
Turgay Bülent GÖKTÜRK
RUM ORTODOKS KİLİSESİ’NİN KIBRIS’TA KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ
Greek Orthodox Church`s Impact On Decision-Making in Cyprus
295
Emre BALIKÇI
1960’LARDA TÜRK SOLUNUN KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞADAMLARINA BAKIŞI: YÖN VE ANT DERGİLERİ ÖRNEĞİ
Turkish Left’s Perception Of Small Businessmen in 1960s: The Case Of Yön And Ant Journals
347
 KİTAP TANITIMI / Book Review:
 Resul BABAOĞLU
 Altan Öymen, Ve İhtilal, Doğan Kitap, İstanbul, 1. Baskı, Kasım 2013,
 369
SEMPOZYUM TANITIMI / Symposium Review:
Hakan AYAZ
İkinci Levanten Sempozyumu (31 Ekim – 2 Kasım 2014, İzmir)
İzmir The Second Levantine Symposıum In Izmir (31 October – 2 November 2014, Izmir)
379
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast