Sayı 26


Cilt/ Volume: XIII        Sayı / Issue: 26       Yıl/Year: 2013 / Bahar-Spring

KAPAK

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

Sayfa / Page

Editörden / Editor’s Note

1
MAKALELER/ ARTICLES

 Cihan ÖZGÜN

Osmanlı Ağaç Kültüründe Yeni ve Egzotik Bir Tür: Okaliptüs
A New and Exotic Species in the Ottoman Tree Culture: Eucalyptus

5

Özlem YILDIZ

20. Yüzyılın Başlarında Rodos Adasında Deniz Ticareti
In the Beginning of 20th Century Rhodes Island Maritime Commerce

31

 Mahir KÜÇÜKVATAN

İngiliz Basınında Osmanlının Kut’ül-Amare Zaferi
Ottoman Victory at Kut El Amara In British Press
55

Bengü BOLAT

1932 Kessarevo/ Kesarevo/ Kesenova Olayı/ Faciası/ Hadisesi
The Kessarevo/ Kesarevo/ Kesenova Incident/ Tragedy/ Event

 87

 Ulvi KESER

Jewish  Survivors  And  Detention  Camps  In  Cyprus  After The Second World War
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Kıbrıs’ta Toplama Kampları ve Yahudiler

105

 Hakan UZUN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1946 Olağanüstü Kurultayı
The Extraordinary Congress of Republican People’s Party of 1946
139

 Murat BURGAÇ

1946 Genel Seçimlerinde Propaganda
Propaganda In Public Elections in 1946
163

 Nurettin GÜLMEZ –

Mehmet TAŞKINOÄžLU

İzmir Basınında 1954 Kıbrıs Olayları
The 1954 Cyprus Events in Izmir Press
185

Sedef BULUT

Türk  Dış  Politikasındaki  Gelişmeler  Ekseninde  Sir  Winston Churchill’in 1959 Yılı Gayr-I Resmi Türkiye Ziyareti Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Sir Winston Churchill’s Unofficial Visit to Turkey In 1959 Within the Context of Developments In Turkish Foreing Policy

223
Ulvi KESER Christmas Of 1963 In Cyprus In the Light Of American Documents
Amerikan Belgeleri Işığında Kıbrıs’ta 1963 Kanlı Noel’i
249
 Fulya DOĞRUEL An  Authentic  Experience  Of  ‘Multiculturalism’  At  the  Border City Of Antakya
Antakya Sınır Kentinde Otantik Bir ‘Çokkültürlülük’ Deneyimi

273

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW
 Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU İsmail Akbaş, Geçmişten Geleceğe Türkiye Pakistan İlişkileri, 1. Baskı, Zeus Kitabevi Yayınları, İzmir, Mart 2013, 528 sayfa.
İsmail Akbaş, Turkey Pakistan Relations from Past to Future, Zeus Kitabevi Yayınları, İzmir, March 2013, 528 pages.
297
  SEMPOZYUM / SYMPOSIUM

Kemal ARI

Türk Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu -V: Piri Reis (28.06.2013)
Turkish Maritime Trade History Symposium -V-Piri Reis (28.06.2013)
301

 Türkan BAŞYİĞİT

Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu (26-27.04.2013)
“Krallardan Efelere” Salihli Symposium (26-27.04.2013)

317

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast