Sayı 23


Cilt: XI, Sayı: 23, Yıl: 2011 / GüZ

KAPAK

 İÇİNDEKİLER

Dergi Tam Metni

Editörden

1
  MAKALELER  

Bülent Durgun

Kurtuluşundan Sonraki İlk Günlerde İzmir’de Sosyo-Ekonomik Durum 3

Sibel Ercan

Yerel Basına Göre İzmir’de 1930’lu Yıllarda Laiklik Uygulamaları 35

Önder Deniz

Cumhuriyet Döneminde Tatil Kavramı ve 1935 Tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu 57

Mahir Küçükvatan

Soğuk Savaşın Türk Dış Politikasına Etkileri ve 1957 Türkiye-Suriye Bunalımı

 73

Ulvi Keser

21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımaları

 93

Feryat Bulut

68 Kuşağı GenÇlik Olaylarının Uluslararası Boyutu ve Türkiye’de 68 Kuşağına Göre Atatürk ve Atatürkçülük Anlayışı 123

 

ÇEVİRİ  

Mustafa Kırışman

Kolera ve Çanakkale Boğazı

 151

 

 KİTABİYAT

 

 Günver Güneş

Engin Berber (Der.), Türk Dış Politikası Çalışmaları: Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, (Genişletilmiş 2. Baskı), İstanbul Bilgi üniversitesi Yay., İstanbul, 2012, XIV+186 Sayfa.

 157

 

SEMPOZYUM  
Alev Gözcü “Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları”(25-26 Şubat 2011) 163
  ALBÜM  
Kurtuluş Savaşı Kartpostalları: “Mehmed’in Hikayesi” 169
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast