Sayı 20-21


  ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt: IX, Sayı: 20-21, Yıl: 2010 /  Bahar-Güz

 KAPAK

 İÇİNDEKİLER

Dergimizin Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

 

Editörden

 1
MAKALELER

 Yaşar ÖZÜÇETİN / H. Mehmet DAĞISTAN

 Meclis Celse Zabıtlarında Kuva-yı Milliye  3

 Seher BOYKOY

 I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye Vatan Savunmasında Yenişehirliler

31

 Eda ÖZCAN

 Ahali Mübadelesi ve Yardımların İstanbul Örneği

 55

 Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

 Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri

77

 Gürcan BOZKIR

 İzmir Basınında Mustafa Kemal  Atatürk’ün Kastamonu Gezisi

109

 Arzu VARLI / Murat KORALTÜRK

 II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi

127

 Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU

 Fevziye Mektebi’nin 25.Yıl Kutlamalarında Okunan Bir Şiir Üzerine  143

 Doğan DUMAN – Mustafa DOĞDU

 1930-1950 Dönemi Çocuk Dergilerinde Yurttaşlık Bilinci Gelişimi Kapsamında Ulus – Devlet Algısının Sağlanması: “Türk Çocuğu – Cumhuriyet Çocuğu”  157

 Günver GÜNEŞ

 Türk Kadınının Muhtarlık Ve Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye’nin İlk Kadın Muhtarı Gül Esin (Hanım)

171

 Ahmet YILMAZ

 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Kimliğinin Biçimlendirilmesi

 191

 Birgül BOZKURT

 Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Chp ve Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1946-1950)

213

 Hakan UZUN

 Tek Parti Döneminde Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri Temelinde Değişmez Genel Başkanlık, Kemalizm ve Milli Şef Kavramları

233

KİTABİYAT

 Eda ÖZCAN

 Fahriye EMGİLİ, Yunanistan’dan Mersine’e: Köklerinden Koparılmış Hayatlar, (1. baskı), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2011, 288 sf.  273

 Mustafa KIRIŞMAN

 Sarah D. SHİELDS, Fezzes in the River, 1. Baskı, Oxford University Press, New York, 2011, 252+54 sf.

 277

 Mustafa ÖZDEMİR

 Nilüfer ERDEM, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı, (1. Baskı), Derlem Yayınları, İstanbul, 2010, 569 sf.

 289
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast