Sayı 18-19


  ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt: VIII, Sayı: 18-19, Yıl: 2009 /  Bahar-Güz

 KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dergimizin Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız…

 

Editörden

1

MAKALELER
  Kubilay AYSEVENER

Antikçağ’dan Günümüze Tarih Tasarımları

 3

 

Hasan Taner KERİMOĞLU

II. Meşrutiyet Döneminde Genel Haklar Savunusu Yapan Bir Gazete: Hukuk-ı Umumiye

 21

 

Mithat Kadri VURAL

“En Büyük Tehlike” Broşürü ve Buna Bağlı Olarak Turancı Akımların Kamuoyunda Tartışılması

39

 

Emine PANCAR

Yunan İşgalleri Karşısında Göç Hareketi

55

 

Hüsnü ÖZLÜ

Millî Mücadele Yıllarında Kastamonu’da Müdafaa-i Hukuk Hareketinin Doğuşu ve Bölgenin Kuvayi Milliye’ye Katılışı

 69

 

Fevzi ÇAKMAK

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Nüfusu Kayıt Altına Almaya Yönelik Girişimler

89

 

İbrahim BOZKURT
Birgül BOZKURT

Yeni Alfabenin Kabulü Sonrası Mersin’de Açılan Millet Mektepleri ve Çalışmaları

117

 

Pelin BÖKE

İzmir Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri (1840-1900)

137

 

Dilek YİĞİT YÜKSEL

Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi (1914-1958)

161

 

Ulvi KESER

Arşiv Belgeleri Işığında İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’de Mülteciler ve Esirler Sorunu

185

 

Yeşim DEMİR

1960-1980 Dönemi Türk-Arap Ekonomik İlişkileri

209

 

Şayan ULUSAN

Şark Meselesi’nden Sevr’e Türkiye

229

ÇEVİRİ

 

William S. HAAS (Serdar ŞEN)

Tarih Felsefesinin Gelişimi ve Günümüzdeki Önemli Sorunu

257

KİTABİYAT

 

Alev GÖZCÜ

Leyla KIRKPINAR, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, Zeus Yay., İzmir, 2009, 2. Baskı, 14X20cm., 357 Sayfa  Türkçe, Karton Kapak  Isbn No 975-47-2608-5.

277

 

Halil ÖZEÇOĞLU

Hasan Taner KERIMOĞLU, İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914, 1. Baskı, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, Istanbul, 2009, 539 syf.

 285

 

İbrahim BOZKURT

Ferdan ERGUT, II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009, 15X21 Cm, 285 syf.

291

 

Mustafa ÖZDEMİR

Alain DIECKHOFF – Christophe JAFFRELOT, Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek Kuramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı, Iletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 372 syf.

 297

 

Mustafa ŞAHİN

Andreas M. KAZAMIAS, The Turkish Sisyphus. Atatürk, Islam And The Quest For European Mo-dernity, Athens – 2006, Centre Of Comparative Education, International Education Policy And Communication, 153 syf., ISBN: 960-89470-0-6.

 301

 

Turgay Bülent
GÖKTÜRK

Kemal ARI, Atatürk ve Aydınlanma – Düşünsel Temelleri ve Gelişimi, 2. Baskı, Yakın Kitabevi Yay., İzmir, 2009, (13,5X19,5), 327 syf., Türkçe, Karton Kapak.

305

Leyla KIRKPINAR Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi: I (Temelleri, Oluşumu ve Gelişimi), Yakın Kitabevi, İzmir, 2010, 383 Sayfa, Türkçe, Karton Kapak, ISBN No:978-605-890-69-3-8.

SEMPOZYUM

 

Hasan Taner KERİMOĞLU

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2010 (9 Nisan 2010)

317

 

 Taner BULUT

Kuva-yi Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu (6-8 Eylül 2009, İzmir)

325 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast