Sayı 15


ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Cilt: VI, Sayı: 15, Yıl: 2007/Güz

KAPAK

İÇİNDEKİLER

  Editörden

1

MAKALELER
  Mehmet KARAYAMAN  İzmir Valisi İzzet Bey’in Kaleminden İzmir’in İşgali  3
  Oktay GÖKDEMİR  Fransız Kaynaklarının Işığında 1922 İzmir Yangını  19
  Ayfer TANTAY  Milli Mücadele Yıllarında İzmir’de Etkili Olan Başlıca Bulaşıcı Hastalıklar (Emraz-ı Sâriye) 39
  Günver GÜNEŞ, Müslime GÜNEŞ  Cumhuriyet Döneminde Manisa’nın Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi’nin Yeri ve Önemi 55
  Şaduman HALICI  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde Siyasal Bölünme: Hizb-i Cedid  73
  Hatice MUMYAKMAZ  Hâkimiyet-i Milliye Gazetesine Göre Milli Mücadele’de Milliyet: Türkler, Kürtler, Çerkezler, Hıristiyan Türkler, Ermeniler ve Rumlar (1920-1922)  111
  Önder DENİZ  Cumhuriyet Döneminde Çalışma Hayatı 131
  Umut KARABULUT  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, Dr. Refik Saydam’ın Sağlık Bakanlığı ve Hizmetleri (1925-1937)  151
  Hakan UZUN  Türk Hava Kurumu Gelir Kaynakları: ‘‘Fitre, Zekât ve Kurban Derileri’’ Üzerine  161
  Yonca ANZERLİOĞLU  İngiliz Büyükelçilik Yıllık Raporlarında Türkiye (1939-1941) 177
  Faysal MAYAK  Adnan Menderes’in Teftiş
Raporuna Göre Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Örgütünün Çalışmaları (1935)
191
  Fevzi ÇAKMAK  Kuruluşundan Kapatılışına Kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçerisinde Köy Enstitülerine Yönelik Muhalefet 221
  İbrahim BOZKURT  II. Dünya Savaşı Sonrası Amerikan Missouri Zırhlısı’nın İstanbul Limanı’nı Ziyareti Üzerine Değerlendirmeler 251
  Gürcan BOZKIR  Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyetçi Güven Partisi 275
  Pelin BÖKE  Son Osmanlı Meclisi’nde Yunan İşgali’ne Dair Tartışmalar 309
  İhsan TAYHANİ  İçeride – Dışarıda Kemalizm Tartışmaları ve Dış Dünyanın Kemalizm Çözümlemesi  325
KİTABİYAT
  Zeki ARIKAN  Albert Gabriel (1883-1972), Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin / Architecte, archèologue, artiste, voyogeur, Yapı Kredi yay., İstanbul, 2006, 14×20 cm., 440 sayfa.  347
  Serdar ŞEN  Alev Gözcü, Ergün Aybars ile Tarih ve Türkiye, Zeus yay., İzmir, 2008, 218 sayfa. 353
  Mithat Kadri VURAL  Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, 1. baskı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) yay., 14 x 24 cm, Ankara, 2008, 654 sayfa.  361
  Alev GÖZCÜ  Türkkaya Ataöv, 2. Dünya Savaşı, 1. baskı, İleri yay., İstanbul, 2008, 14x20cm., 210+17s., Türkçe, Karton Kapak, siyah-beyaz fotoğraflar ISBN No: 9944109452.(Resimler, Belgeler).  369
  Fevzi ÇAKMAK  Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk’ün Yanı Başında, Çankaya Köşkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun Hatıraları, 8. baskı, 14 x 20 cm., Doğan Kitap, İstanbul, 2009, 253 sayfa.  379
  Gül KARACAER  Bruce Clark, İki Kere Yabancı -Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi? , Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. baskı, İstanbul, 2008, 16 x 23 cm., 325+32 sayfa, (Resimler,Haritalar ve Önsöz).  383
SEMPOZYUM
  Turgay Bülent GÖKTÜRK  Politik, Ekonomik ve Stratejik Konular Perspektifinde Merkezi Asya ve Kuzey Kıbrıs Uluslararası Konferansı  391

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast