Amaç ve Kapsam


AMAÇ

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi‘nin amacı, Osmanlı modernleşme döneminden, Türkiye Cumhuriyeti’ne yaşanan siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri, dönemin özelliklerini dikkate alarak, tüm yönleriyle ele alan bilimsel çalışmalara yer vermektir. Bu zaman aralığında yaşananları, bir tartışma zemini içinde ele almak ve yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaşmaktır. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, kendi amacına uygun olarak pek çok farklı disiplinden gelecek olan yazılara, eleştirel bir yaklaşımla yer verecektir.

KAPSAM

Son Dönem Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin araştırma konularını oluşturmaktadır.  Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde makaleler, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yayınlanmaktadır.


Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Mezunlarımızın Yayınları


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast